Vrijdenken sans frontieres campagnebeeld

De Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre Bruxelles vieren hun verjaardag

Concept “Vrij denken sans frontières”
concept /// campagne /// grafische vormgeving /// productieopvolging

Briefing: 
Werk een boodschap uit dat beide universiteiten verbindt en onze samenwerking nog extra in de verf zet. 

Oplossing:
We hebben de daad bij het woord gevoegd. Een tweetalige print- en affichagecampagne en aangepaste online communicatie is het resultaat…