Vrijdenken sans frontieres campagnebeeld

nog meer samenwerking tussen de vub en de ulb

Concept “Vrij denken sans frontières”
concept /// campagne /// grafische vormgeving /// productieopvolging

Briefing:
“Werk een boodschap uit die ons, als de universiteiten van Brussel, nog meer verbindt en onze samenwerking nog extra in de verf zet.”

Oplossing:
We hebben de daad bij het woord gevoegd. Een tweetalige print- en affichagecampagne en aangepaste online communicatie zijn het resultaat…